wz
Porsche 968 Hodnotenie Porsche 968:

Objem: 4,5 (3 198 cm3)
Výkon: 4,5 (180/245 kW/PS)
Krútiaci moment (Max): 5 (320 Nm)
Hmotnosť: 5 (1 370 kg)
Zrýchlenie: 7 (6,0 s)
Rýchlosť (Max): 6 (250 km/h)

Celkové hodnotenie:  5,5


Porsche 1-cars