wz
Volkswagen G coupe Hodnotenie Volkswagen G coupe:

Objem: 8 (5 792 cm3)
Výkon: 8,5 (340/462 kW/PS)
Krútiaci moment (Max): 9 (660 Nm)
Hmotnosť: 5,5 (1 430 kg)
Zrýchlenie: 9 (4,4 s)
Rýchlosť (Max): 9 (305 km/h)

Celkové hodnotenie:  8,5


Volkswagen-cars