wz
Porsche GT2 Hodnotenie Porsche GT3:

Objem: 6 (4 066 cm3)
Výkon: 9 (368/500 kW/PS)
Krútiaci moment (Max): 9 (660 Nm)
Hmotnosť: 5,5 (1 440 kg)
Zrýchlenie: 9 (4,0 s)
Rýchlosť (Max): 9,5 (320 km/h)

Celkové hodnotenie:  8,5


Porsche 2-cars